След като миналата седмица отпътуваха общо 40 контейнера с отпадъци - 20 от пристанище Варна и 20 от пристанище Бургас, днес се товарят и последните 25 контейнера за връщане обратно в Италия.

С това се приключва процедурата по реекспорт на общо 127 контейнера от пристанище Варна и 20 контейнера от пристанище Бургас, обект на незаконен превоз на отпадъци от Италия за България, съобщават от МОСВ.

Припомняме, че незаконните превози бяха констатирани през януари. Тогава беше установено, че според съпровождащите превоза документи контейнерите би следвало да съдържат отпадъци от пластмаса и каучук.

При отварянето на контейнерите е констатирано, че отпадъците са замърсени от други материали до степен, която предотвратява оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин.

След установяване на незаконните превози министърът на околната среда и водите Емил Димитров сезира италианските компетентни органи и отправи искане за реекспорт на отпадъците.