"Топлофикация" удължава срока за обжалване на изравнителните сметки до 30 септември в изпълнение на препоръката на министъра на енергетиката, съобщиха от дружеството.

"Приканваме и сега клиентите, които имат въпроси, свързани не само с изравнителните сметки и общите фактури, но засягащи и други процеси от дейността на дружеството, да се обръщат към експертите на "Топлофикация" и след удължения срок за обжалване на изравнителните сметки. Дружеството гарантира, че за всеки изпратен сигнал ще бъде извършена проверка и всяка жалба ще получи отговор", съобщават от "Топлофикация".

На 16 септември беше съобщено, че Министерството на енергетиката ще извърши извънредна проверка на "Топлофикация София" и шест от компаниите, които извършват дейността дялово разпределение на топлинната енергия на територията на София.

Целта на проверката е да установи дейността на тези дружества, свързана с прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия.