Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще извърши проверка на всички топлофикационни дружества за изменението на цената на топлинната енергия за периода 1 юли 2019 г. - 31 март 2020 г.

Проверката е във връзка с настъпилото недоволство сред клиентите относно сумите, които „Топлофикация София“ следва да възстанови след промяната на цените на природния газ.

От няколко дни пред центъра за обслужване на клиенти на „Топлофикация“ се забелязват опашки от хора, които питат какво се случва с изравнителните сметки, които са се оказали по-високи от очакваните.

И омбудсманът сезира енергийния регулатор. Общественият защитник също получава сигнали от абонати, че не разбират получените изравнителни сметки. Противно на очакванията им хората недоумяват защо трябва да доплащат големи суми, при положение че цена на газа и на парното през последния отоплителен сезон спрямо зимата на 2018 и 2019 г. е значително по-ниска, а потреблението им не се е увеличило.

Целта на проверката е установяване на размера на възстановените надвзети суми за консумирана топлинна енергия във връзка с жалбите на клиенти. Тя ще започне през месец септември и ще приключи до 16 октомври.

КЕВР изиска от всички топлофикационни дружества подробна информация и данни за готовността за предстоящия отоплителен период, както и отчет за изпълнението на приетите показатели за качество на топлоснабдяването през отоплителен сезон 2019-2020 г.