Повече от 35 бели щъркела са станали жертва на токов удар близо до добричкото село Стожер. Според специалистите, птиците са загинали по различно време.

Птиците са открити случайно от екозащитник. Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците първо видял безжизнен щъркел на стълб от ектроразпределителната мрежа, но след това преброил 35 мъртви птици. По думите му от 7-8 години не се е случвало толкова щъркели да загинат на едно място.

Не са от местната популация, а от по-северно разположени европейски страни. По пътя си към Африка те преминават през нашата страна и вечер кацат за нощувка по дървета и стълбове в откритите обработваеми земи.

„Те са с голям размах на крилата, повече от два метра и в някакъв момент  крило на птица да се опре в жицата, по която тече ток, от другата страна самата птица е кацнала на стълба и се получава токов удар от заземяването на електричеството. Птицата моментално загива и пада под стълба.“, обяснява Илиев.

Снимка: bTV

„За последните 18 месеца ЕРП Север е поставило около 18 000 броя птицезащитни устройства върху опасните типове стълбове в различни района на Североизточна България, където преминава пътят на мигриращите птици. Това което се случва в последните години е да променят пътя си на миграция“, коментира директора по безопасността на труда и опазването на околната среда в „Енерго-Про“ Пламен Петров.

Според Илиев, за да се защитят щъркелите е необходимо да се поставят изолатори в близост до електрическите стълбове. Преди това обаче трябва да се определят всички критични места по пътя им към Африка.