Тестваха системата BG-ALERT в София и четири области на страната. Проверката днес бе в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, в София и Софийска област. В продължение на половин час от 12:00 до 12:30 ч. бе излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език.

Получаването на съобщението на мобилното устройство е еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим.

BG-ALERT e предупредителна система за населението за бедствия и извънредни ситуации. Тя се разработва съвместно от МВР и Министерството на електронното управление. Целта ѝ е да уведомява за опасности чрез изпращане на тестови съобщения по телефона.

В реална ситуация текстовете на съобщенията ще показват нивото на опасност, в какво се изразява тя, ще съдържат също и линк за достъп до страницата www.bg-alert.bg, така че гражданите да получат допълнителна информация.

На 1 ноември съобщение от BG-ALERT, пуснато малко преди 19 ч., със силен звуков сигнал и вибрация изплаши много хора у нас. При повечето потребители известието дойде с текст: „Внимание, опасност!“, а при някои имаше и сигнал от президента.

В съобщението пишеше също „test test“ и имаше препратка към сайта bg-alert.bg. Оказа се, че служител на фирмата, отговаряща за интегрирането на новата система – ДЗЗД „Сискод“, натиснал грешен бутон.