Интерконекторът между България и Гърция ще даде реална възможност за диверсификация на доставките на природен газ в страната ни. Това заяви енергиният министър Теменужка Петкова по време на осмата регионална енергийна конференция.

Следващата седмица се очаква да започнат действията по изграждането му. Очаква се той да бъде готов през 2020 година.

Реализацията на този проект ще даде възможност за реална диверсификация на източниците на пазара на природен газ в България и ще доставя 1/3 от природния газ за страната.

“Ние трябва да имаме възможност за доставка от различни източниците. Докато имаме един единствен източник, трудно можем да говорим за пазар на природен газ”, добави министър Петкова.

България ще продължи да разчита на въглищните централи за производство на енергия. Такъв ресурс от лигнитни въглища има за следващите 60 години.

„Приоритетите на България в областта на енергетиката са тези, които задава нашето европейско семейство“, каза още Петкова.

Тя поясни, че България, като член на ЕС, следва енергийната политика на Съюза и е обявила желанието си да върви към изграждане на декарбонизирана икономика. Този преход обаче ще бъде плавен предвид енергийните ресурси на България.