Търговци, които развиват дейността си на ул. „Граф Игнатиев” в София, заведоха колективен иск срещу Столична община, съобщават БГНЕС, цитирайки сдружение „Справедливост за всички”.

Искът е на стойност 387 059,75 лв. и е заведен в Софийски градски съд за пропуснати ползи и претърпени вреди. Мотивите на търговците са, че ремонтът на столичната улица не е съобразен с тяхната дейност.

По думите им, никъде в документацията по провеждане на обществената поръчка, Столична община не е отчела, че това е район с търговски обекти и не е поискала от кандидатите да се съобразят с този факт.

Според бизнеса, удълженият срок на реконструкцията е довел до фалити на търговци в района.

В иска до този момент са включени 13 търговци.