Качеството на морската вода е добро. Това заяви във Варна служебният министър на околната среда и водите Петър Димитров.

Той уточни, че наблюдението над водите остава изключително стриктно, като се споделя информация и с институциите в Румъния и Украйна.

„Отделно, структурите на Министерството на здравеопазването контролират ежедневно качеството на водите за къпане, което също е добро“, допълни Димитров.

Министърът каза още, че трябва да се работи в посока възстановяването на хидромелиоративни системи у нас, защото те са от изключително значение за всяка икономика, особено във времена на климатични изменения и засушаване.

По думите му е нужно да бъдат заделени средства и за подобряване състоянието на помпените станции край язовирите.

Снимка: iStock

Петър Димитров допълни, че всяка година експертите от Басейновите дирекции проверяват състоянието на речната мрежа и на съоръженията, които отвеждат водите.

„Те дават предписания, които обаче масово не се изпълняват“, посочи министърът и уточни, че това води до вземане на административно-наказателни мерки срещу нарушителите и сезиране на прокуратурата.

Петър Димитров изтъкна, че съоръженията, които са защитавали малките населени места – например открити охранителни канали, са унищожени и не функционират.

„Всеки кмет е наясно къде са съоръженията, а поддръжката им не изисква огромни средства, а елементарна техника – трактори или багери“, посочи министърът, цитиран от БТА.

Той каза още, че много често отговорните органи се оправдават с липсата на пари, а всъщност не знаят, че има механизми да си ги осигурят.

„В Закона за водите има ясно разписани правила как могат да бъдат отпуснати средства за осигуряване на проводимост на охранителните съоръжения - за почистване на храсти, дървета или отпадъци“, допълни Димитров. 

Министърът добави още, че е разпоредил регионалните инспекции по околната среда и водите в страната да извършат проверки за наличие на незаконни сметища. Крайморските дирекции трябва да инспектират и за незаконни зауствания в морето.