Обществото ни се нуждае от промяна на управленския модел и оздравяване на отношенията между гражданите и държавата. Това е основният извод от продължилото няколкомесечно обществено обсъждане на проекта за Национален стратегически документ на България, представен на три етапа от Стратегическият съвет към президента. 

Снимка: btvnovinite.bg

В проекта се посочва, че данните, свързани с подготовката на национален стратегически документ до 2030 г., отчитат редица негативни и крайно тревожни тенденции към 2020 г. Сред тях са: 

  • висока смъртност;
  • лош здравен статус на нацията;
  • ниска раждаемост;
  • висока емиграция на трудоспособно население;
  • задълбочаващи се дефицити в качеството на образованието и професионалните компетентности,  духовността и възпитанието;
  • драстични и нарастващи социални неравенства, бедност и изключване.
  • Населението на страната продължава да намалява и към края на 2019 г. за пръв път в следвоенната история спадна под 7 млн. души, а прогнозите на НСИ сочат, че за 2020-2080 г. населението ще се стопи с 30%.

Стратегическият съвет обобщава, че Националната програма за развитие България 2020 не е осъществила целите и приоритетите си, което се дължи на начина на подготовката и реализацията на документа, свързани с дълбоки, системни дефекти на модела на управление на държавата и на отношенията между държавата и гражданите. 

В проекта се посочва, че заложените от правителството цели за 2030 г. изглеждат привлекателни, но са със заложени нереалистични индикатори на напредък и няма как да бъдат изпълнени при настоящия модел на политическо и управленско мислене и действие, който е бил в основата на множеството негативни тенденции през последните 10 години. 

„Политическото и властово статукво, т.е. наложеният и упорито защитаван неприемлив начин на управление на държавата, се превръща в препятствие за дългосрочното развитие на страната ни. Затова реализацията на националната държавническа стратегия предполага осигуряване на предварителна предпоставка - дълбоко реформиране на държавата, най-вече на модела, по който се получава и упражнява властта“, подчертава Стратегическият съвет. 

Според тях са нужни солидни гаранции, че всеки, който е получил власт от гражданите, ще я упражнява по задължителни стандарти, ще се отчита и ще носи реална отговорност.

„В това отношение ключови са функциите на съдебната власт, но и там се наблюдават сериозни проблеми, които са сред основните причини за кризата на държавността в България“, пише в проекта на Национален стратегически документ.