България стартира процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ „Белене“, съобщиха от пресцентъра на Mинистерството на енергетиката.

До момента предварителен интерес към строежа на „Белене” са заявили държавната Китайска ядрена корпорация, корейската Хидроатомна корпорация и френската „Арева”.

В рамките на поканата се дава възможност и за заявяване на интерес за придобиване на миноритарно участие в бъдещата проект-компания, както и/или за закупуване на електрическа енергия от бъдещата електроцентрала.

Заявление за участие в процедурите могат да подават български и чужди фирми, както и обединения.

Българската страна ще участва в проектната компания, експлоатираща АЕЦ „Белене“, с апортна вноска на активите, в това число – лицензираната площадка, наличното оборудване, издадените решения, разрешение, лицензии и други документи, свързани с проекта.

В процедурата са заложени редица условия с цел максимална защита на имуществения интерес на българската страна, посочват от Министерството на енергетиката. Българската държава, чрез Националната електрическа компания, си запазва правото на блокираща квота при вземането на решения по определени въпроси от компетентността на общото събрание на акционерите в проектната компания.

Предвижда се изграждането на централата да се реализира на пазарен принцип без сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия от държавата и предоставяне на държавни гаранции.

Срокът за получаване на заявления за участие е до 90-ия ден, считано от датата на публикуване на поканата в Официален вестник на Европейския съюз.

Индикативният срок за приключване на процедурата е 12 месеца.