Срокът за изплащане на средствата по мярката за запазване на заетостта "60/40" се удължава до 31 март 2021 г. Мярката "Запази ме" също се удължава до тази дата и ще бъде 75% от осигурителния доход за месец октомври 2020 г.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) одобри промени в две постановления, свързани с подкрепа на бизнеса и работниците по време на пандемията. 

Средствата по мярката "60/40" ще се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са неплатен отпуск или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. За да се възползват от мярката, работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври.

Размерът на подкрепата от държавата остава 60% от осигурителния доход и 60% от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г.

До 15 януари 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. 

НСТС обсъди и промени на постановлението, което предвижда изплащането на компенсация от 24 лева на ден при принудително ползване на неплатен отпуск до 60 дни.

С промените от 1 януари хората, наети с трудов договор на 8-часов работен ден, ще имат право да получат финансова подкрепа в размер на 75% от осигурителния им доход за октомври 2020 г.

Предвижда се мярката да има действие до 31 март догодина, като компенсацията ще се изплаща за не повече от 60 дни ползван неплатен отпуск във връзка с наложените заради COVID-19 ограничения за осъществяване на съответната дейност.