Приходите от нощувки през август 2020 г. достигат 198,7 млн. лв., или с 47,4% по-малко в сравнение с август 2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани - с 65,2%, докато от български граждани има увеличение - с 21,2%. Това показват данните на НСИ.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2020 г. намалява с 35,5% в сравнение със същия месец на миналата година и достига 947,4 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани - с 65,1%, докато при българските има увеличение - с 11,7%. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2020 г. е 44,6%, като намалява с 19,7 процентни пункта в сравнение с август 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 55,3%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 41,1%, и с 1 и 2 звезди - 32,6%.

През август общият брой на нощувките във всички места за настаняване, е 3 545,9 хил., или с 44,7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 52,9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. 

През август 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74,5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39,4% - на българи. 

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18,0% от нощувките на чужди граждани и 26,6% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7,5 и 34,0%. 

В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 14,6%, а броят на леглата в тях - с 20,7%.