През август 2020 г. посещенията на чужденци в България са 747,1 хиляди, или с 67,9% по-малко в сравнение с август 2019 г., съобщи Националният статистически институт.

Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели:

  • почивка и екскурзия - с 81.6%,
  •  служебна цел - с 60.6%,
  • други (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 47.6%.

Транзитните преминавания през страната са 50.4% (376.4 хиляди) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през август 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 63.1%, или с 67.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. 

Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“  намаляват с 64.1%.

През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 470,9 хиляди, или с 37,7% под регистрираните през август 2019 г. 

Всички статистически данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България - общо и по цел на пътуването - са предоставени на НСИ от Министерството на вътрешните работи.