Близо половин милион българи (447 200 души) са осъществили туристическо пътуване през второто тримесечие на 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка. Общо 92,7% са пътували само у нас, 6,8% само в чужбина, а 0,5% и в България и извън страната.

Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт за туризма на населението през второто тримесечие на годината. За „пътували“ НСИ счита хора на възраст 15 или повече навършени години.

Данните преди коронавируса

За сравнение със същия период миналата година броят на пътувалите намалява с 63,3%. Спадът се наблюдава както в броя на пътувалите в страната, така и при предпочелите да излязат извън България.

Статистиката сочи - 55,1% спад при пътувалите в България и 86,9% при тези в чужбина.

Колко ни струва пътуването?

По данни на НСИ средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 или повече навършени години през второто тримесечие на 2020 г. е 176 лв. 46 ст. в страната.

За чужбина сумата е в пъти по-висока – близо 498 лв. За разходи с най-голям относителен дял са тези за храна както в страната, така и извън България – съответно 40,4% и 30,7%.

Кой пътува най-много?

През второто тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст между 25 и 44 години – 202 500 души или 45,3%.

НСИ отчита, че във всички възрастови групи преобладават пътуванията в страната. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е 9.8% от пътувалите в съответната възрастова група, следвани от лицата на възраст 25 - 44 години - 8.6%.

При анкетираните лица на възраст 65 и повече години няма регистрирани пътувания в чужбина.

81,4% от пътуванията в чужбина са с цел „почивка и екскурзия“, докато тези в страната със същата цел са 44,5%. „Посещение на близки“ е причината 44% от българите да пътуват в страната.