Спортният тотализатор също е с нов директор.

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев освободи трима членове на Управителния съвет, включително изпълнителният директор и председателят на борда.

За изпълнителен директор е определен Георги Тарлеков до провеждането на конкурс.