Прогнозата и данните за поленовия фон се изготвят всяка седмица от Мариела Христова - биолог от лаборатория "Алергия" към НЦЗПБ (Националният център по заразни и паразитни болести). 

ПЕЛИН

Продължават да цъфтят пелинът и амброзията, които са много агресивни и по-слабите алергени от семействата Щирови, Лободови и Конопови.

КОНОП

След неделния дъжд новата седмица ще започне доста спокойно за алергичните.
Към средата на седмицата местата с валежи съвсем ще намалеят и концентрацията на полени във въздуха ще започне да се повишава.