Продължава понижаването в добива на енергия от възобновяеми енергийни източници – вятър и слънце.

По този начин вече трети ден Електроенергийния системен оператор (ЕСО) се опитава да поддържа баланс между производство и потребление на електроенергия в страната.

По разпореждане на ЕСО, ЧЕЗ спира фотоволтаичните и вятърни централи на територията на област Плевен и област Ловеч от 10:00 до 17:00 ч. днес. Мощностите на това място са 46 MW. Изключвания в неделя не се предвиждат.

EVN България ограничава зелената енергия в Югоизточна България по график. В периода от 10:00 ч. до 17:00 ч. поетапно ще бъдат изключвани до 40% от общо инсталираните ВЕИ-мощности, от мрежата на компанията, което е около 240 MW.

Преустановяването на вятърни и слънчеви мощности в системата на Енерго-про е с 40% от 10:00 до 17:00 часа.

Ограниченията, наложени от ЕСО действат от 4 април и засягат ограничаване на производството на електрическа енергия на всички производители в страната.

Прекъсването на добива се налага, за да се регулира дисбаланса в производството на ток и потреблението и износа му. Българската фотоволтаична асоциация вече силно се противопостави на мерките.