Специализираният наказателен съд няма капацитет да поеме делата за корупция срещу депутати, министри и магистрати, оплакаха се от Висшия съдебен съвет. След законовите изменения, всички дела за корупция трябва да преминат от Софийския градски съд в специализирания.

В момента в специализирания съд има 18 съдии и те не можели да се справят с делата, които от понеделник ще се увеличат с 30 процента.

„Има депозирано искане от председателя на Специализирания наказателен съд за увеличаване на щата на съдиите с 15 човека”, посочи представляващият ВСС Боян Магдалинчев.

Мотивът е, че специализираният съд става един от най-натоварените. Разпространена справка на Софийския градски съд преди седмица обаче показа, че за последните 2 години и половина у нас са разгледани 26 дела за корупция.

Спецсъдиите обаче ще получават годишно 6 заплати повече отколкото другите магистрати. „Най-важното е тези бонуси да бъдат давани за това, кои институции работят повече и са натоварени по обективни причини. Не мога да приема, че резултат означава осъдителна присъда респективно оправдателна присъда. Това звучи абсурдно!”, възмути се председателят на ВКС Лозан Панов.

Едно от делата, които се очаква да влезе в спецсъда е срещу бившия външен министър Даниел Митов.