Специализираният наказателен съд остава най-натовареният окръжен съд в страната.

През 2020 година в него са постъпили над 6000 дела. Това става ясно от годишния доклад за работата специализираните съдилища.

Продължават разногласията за закриването на специализираните прокуратури и съдилища.

Ръководителите им коментираха отказа на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, да подкрепи декларацията на Висшия съдебен съвет срещу закриването на специализираните звена.

„Те (б.р. ВСС) изложиха и нашите аргументи срещу този законопроект. С него се засяга независимостта на съдиите и има неяснота по отношение на делата, които ние гледаме и какво ще става с тях.

Ние не разчитаме за правилното решение на този възникнал в обществото спор „за“ или „против“ закриването, не разчитаме на такъв тип подкрепа. Разчитахме на проява на разум от законодатели и вносители“, каза председателят на Специализирания наказателен съд Мариета Райкова.