Отчита се намаляване на заболеваемостта от COVID-19 в страната на двуседмична база.

Това показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести.

Към днешна дата заболеваемостта е 854 на 100 000 души население. Спад на заболеваемостта беше отчетен и вчера – 880 на 100 000 души.

За последните 7 дни спадът е с 13% спрямо предходните 7 дни.

Има подобрение в показателите в 24 от 28 области. В жълтата зона с най-ниска заболеваемост на 14-дневна база е област Кърджали.

Други две области са в червената зона, а останалите са в тъмночервената.