И служители, и работодатели са недоволни от минималния осигурителен доход. Според проучване на БАН той не е адекватен на българския пазар на труда, създава предпоставки за злоупотреби и сива икономика. Европейската комисия многократно критикува България заради механизмите за минимален осигурителен доход и дори препоръча той да бъде премахнат.

Много са случаите, в които се наемат служители на 4-часов работен ден, а в последствие се оказва, че трябва да работят 8 или 12 часа. Близо половината служители и работници смятат, че минималният осигурителен доход води именно до сиви практики. От изследването става ясно, че работниците не правят разлика между минимална работна заплата и минимален осигурителен доход.

Липсата на информация води до сключване на фиктивни договори, преназначаване от позиция с по-високи осигурителни прагове към такава с по-ниски, и дори наемането на служители без договори. В много от тези случаи избягването на злоупотребите зависи само от коректността на работодателите.

Липсата на информация води до редица нарушения, спекулации и наемане без договор. Една от най-честите практики е да се преназначават хора от длъжности с по-високи осигурителни прагове към длъжности с по-ниски. Масово в туризма се дават пари на ръка. В тези случаи и работодатели, и работници имат интерес да мълчат.

От Българската стопанска камара твърдят, че минималният осигурителен доход се отразява на пазара на труда, най-вече при наемането на нискоквалифицирани работници. Причината е, че колкото по-висок е минималният доход, толкова по-големи са разходите за осигуровки на работодателите.

Практиката показва, че в последните десет години най-сериозен ръст на минималните доходи се договаря именно в дейностите, които не изискват квалификация. Още по-негативен е ефектът в регионите с по-слаба икономика, като например Северозападна България, изчисляват работодателите.

Увеличението на минималния осигурителен доход е довело до повече разходи. В същото време има и умерен ръст на минималната работна заплата през годините. Днес минималната работна заплата в 340 лева.