След голямото замръзване на Дунав ледовете поддадоха и се появи нова опасност.

Силният натиск на ледените късове накъса въжетата на крайбрежните съоръжения, повлече ги и смачка част от тях.

За силата на натиска говори фактът, че от местата им са изкъртени и бетонните и метални стълбове, за които бяха завързани понтоните.

„Специално за Дунавския клуб имахме базирани шест понтона, на две места по три, Едната групичка от три понтона са много сериозно натрошени, с изкривени конструкции. Ремонтът ще стане след изкарването им на брега. Другата група от три понтона вчера ледът ги отнесе в Румъния. Пуснали сме съобщения до „Гранична полиция по официалния ред”, обясни Стефан Николов, председател на "Дунавски клуб", Силистра.