С гласуването на данъчните закони депутатите одобриха и промяна в Закона за потребителския кредит, която позволява неустойката при неизпълнение да достигне двойния размер на главницата.

Омбудсманът Диана Ковачева е готова да сезира Конституционния съд заради това увеличение.

Причината е, че с промяната при бърз заем от 1000 лв. неустойката може да е до 2000 лв, без да се броят лихвите.

Диана Ковачева определя като „неприемливо и в ущърб на гражданите това решение.

Така съдът вече няма да може да обявява подобна клауза в договора за неравноправна и нищожна, каквато беше практиката досега.