10-годишна абсолютна погасителна давност по отношение на частните задължения на физическите лица, гласуваха депутатите с приемането на второ четене на промени в Закона за задълженията и договорите.

Законовите промени бяха предложени от "Обединените патриоти" с мотива, че България е единствената държава от Европейския съюз, която не е въвела абсолютна погасителна давност за задължения на граждани или процедури за потребителска несъстоятелност.

Вносителите смятат, че с промяната са защитени в достатъчна степен и интересите на кредиторите, предвид дългия предвиден срок, в който те могат да организират събирането на вземанията си.

10-годишната давност ще започва да тече от момента на влизане в сила на акта, с който е установено и признато вземането на кредитора.