Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се самосезира след репортажа на bTV за достъпа за ползване на плувен басейн в Пловдив.

Напрежението сред родителите на децата е породено от натовареността на общинския плувен басейн в града като за осем нови ученици в Спортното училище „Васил Левски“ е ограничена възможността да използват плувното съоръжение.

ДАЗД се намеси по случая, за да се защити правото на всички деца да развиват своите личност, талант и потенциал и веднага сезира министърът на младежта и спорта, кметът на община Пловдив и председателят на Българска федерация по плуване.

Предложено е да се преразгледа заетостта на басейна и да се създаде график, чрез който да се избегне струпването на голям брой спортуващи по едно и също време, а децата от трите спортни клуба да имат равен достъп до плуване.