В началото на ноември разказахме за хоспис, чиито потребители се оплакваха, че в договорите има задължаваща клауза за фиксирана траурна агенция. До bTV постъпи нов сигнал, че въпросната фирма взема двойно по-скъпо от останалите.

Самоличността на този човек ще запазим в тайна. След като здравословното състояние на баба му се влошава, през 2018 г. мъжът я настанява в пловдивския хоспис "Милосърдие".

„Вече бях запознат с тази практика на домовете в Пловдив да дописват клаузи за техни траурни агенции. Предвид, че опциите ни бяха малко, решихме да се съобразим“, разказа той.

По думите на мъжа, баба му прекарва около два месеца в хосписа, след което се стига до летален изход и управителката го пренасочва към траурната агенция, с която работят.

„Платихме кеш на ръка. Между 700 и 900 лева, нещо подобно. За доста под 200 км., цената действително беше двойна“, обясни той.

Отиваме в хосписа, за да потърсим отговори. Охраната предава за нашето искане и няколко минути по-късно вече няма връзка с управителката.

Здравната инспекция в Пловдив няма информация за договор на хосписа с конкретна траурна агенция през 2018 г. Сега обаче "Милосърдие" има търговски отношения с "Тера-Да" ЕООД. Не откриваме никого в офиса на дружеството. По телефона посоченият в Tърговския регистър управител Данчо Даракчиев казва, че от две години работи с хосписа.

Колко струва курсът с катафалка извън населеното място?

Цената е 1,20 лв. на по-малки разстояния, по изисквания на РЗИ, ако е повече от 1 час, транспортът е с хладилна кола и е 1,40 лв. на километър. Всичко ни е на касови бележки. Даже преди месец имахме данъчна проверка, абсолютно всичко беше окей.

Според Националната агенция за приходите обаче преди месец проверка не е правена.

„На "Тера-Да" ЕООД е извършена проверка за периода от 2018 до 31 юли 2021 година, с която са установени нарушения в данъчното и осигурителното законодателство“, допълниха от НАП.

Продължава и проверката на Комисията за защита на потребителите за клаузите в договорите, сключени с хоспис "Милосърдие".