Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира компетентните институции да проверят осъществява ли се нерегламентирано изсичане на дървета, незаконно строителство и замърсявания в чашката на язовир „Искър“.

Това се случи след разследва на bTV, излъчено в „Тази сутрин“ преди няколко дни. В него показахме как само на метри от водата има булдозери, багери и тежки камиони. Риболовци ги снимаха преди месец, а екип на bTV провери сигнала за строителство.

С бърза справка в кадастъра се вижда, че земите са земеделски и се водят пасища. Според експерти върху тях може да се строи, но само леки земеделски постройки или да се поставят преместваеми обекти.

ВАП разпореди на служебните министри на земеделието, на околната среда, на регионалното развитие, както и на Столична община да бъде извършена проверка.

Контролните органи трябва да установят има ли нерегламентирано изсичане на дървета и незаконно строителство в чашката на язовира, както и да предприемат всички предписани от нормативните актове мерки, с цел защита сигурността на населението.

До ВАП следва да бъдат изпратени доклади, в които да са отразени посочените констатации, допуснати нарушения, образувани административни и административнонаказателни производства, както и мерките за преустановяване на нарушенията.

Трябва да бъдат включени и всички данни за наличието на действия или бездействия от страна на административни органи. Ако в хода на работата по случая бъдат установени и данни за престъпление, следва да се сезира компетентната прокуратура и структури на МВР.