Данни за извършени престъпления по служба срещу бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов е открила окръжната прокуратура в града. Разследването е за прокарването преди 4 години на водопровод за минерална вода, който е трябвало да стигне до общински басейн.

Отпуснатите пари са близо 400 хиляди, но и до момента благоевградския плувен комплекс няма минерална вода.

През 2019 г. bTV разказа как община Благоевград изготвя проект за изграждане на водопровод, с който минералната вода да бъде отведена до новия модерен плувен комплекс - за къпане и за подгряване на водата в басейна. За да има изгода и за общината, се сключва публично - частно партньорство с „Езерец ЕООД“  за хотел, стопанисван от дружеството, който също е поискал достъп до водопровода.

Водата тръгва от място близо до центъра на града. По 4-километров водопровод продължава към частния хотел. Тръбата, която трябва да я отведе до общинския басейн, още не е свързана.

За да завърши цикълът, трябва да се изградят две отклонения - към басейна и към хотела. Това към басейна все още е мираж.

Председателят на общинския съвет, който тогава е гласувал за това решение пуска сигнал в прокуратурата - срещу кмета по онова време Атанас Камбитов.

„Не е защитен общественият интерес, основният въпрос, който ме провокира, е точно това. Захранен е хотелът, вече се ползва минералната вода, но в общинската част няма още, общественият интерес не е защитен“, коментира Андон Тодоров, предс. на Общински съвет - Благоевград.

„Макар че аз ползвам 4 пъти по-малко вода, плащам 51% и нещо. Изключително важно, от ден първи - тези съоръжения стават общински. Договорът е изпълнен перфектно и аз си изпълнявам задълженията по договор така, както за стопанисване на водата, така, както и за заплащане на количествата, които използвам“, каза Румен Калайджиев, собственик на хотел.

Бившият градоначалник също не вижда нищо нередно в сключването на договора.

"Договорът с „Езерец“ е законосъобразен и единствено и само в полза на общината или, иначе казано, интересът на общината е защитен на 100%. "Езерец“ плаща почти 60% от стойността на водопровода, а ползва 25% от дебита. Общината плаща 40%, а ползва 75% от дебита“, пише Камбитов.

Според окръжната прокуратура в Благоевград обаче има извършено престъпление по служба от Камбитов и негов заместник.

Разследването е изпратено в специализираната прокуратура за доразследване.