217 кг риба без документи за произход ще бъде унищожена след проверките на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по повод Никулден.

Проверени са 1159 обекта за производство и търговия с риба и рибни продукти, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, пазари и борси в страната.

Съставени са две предписания на територията на област Варна във връзка несъответствия в Системата за управление на безопасността на храните и сградов фонд и оборудване.

Издадени са пет акта за административно нарушение – липсващи документи за произход на рибата и продажба на риба на нерегламентирано място.

Актовете са за търговци на територията на Пловдив, София, Пазарджик, Шумен и Стара Загора.

В областите Габрово, Добрич, Стара Загора, Шумен, Видин, Разград и Монтана част от проверките са извършени съвместно с представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.