Няма да се отнема част от сградата на Младежкия театър за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране. Така от Министерството на регионалното развитие сложиха край на спора, след като по-рано днес, актьори излязоха на протест.

От младежката трупа са уверили министър Гроздан Караджов, че спорните помещения са необходими и там ще бъде изградена сцена за куклен театър.

"След това, което ми разказвате сега за визията ви за развиване на дейността на театъра, за мен въпросът с прехвърлянето не стои", каза министър Гроздан Караджов.

Големи имена на българския театър подкрепиха младежката трупа.

От енергийния регулатор обясниха, че са поискали от министерството теренът да им бъде предоставен, след като театърът обявява търг за наем, а нуждата от още работни помещения е спешна, казаха от комисията.