По време на извънредното положение бяха преустановени производства по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, включително провеждането на публични търгове, както и образуването на нови изпълнителни дела. 

От приходната агенция уточняват, че 1400 дружества са получили  разрешения за неотложни плащания в периода на извънредното положение. 

Чрез този механизъм на фирми, които са затруднени да обслужват задълженията си към бюджета и имат наложен от НАП запор на банкови сметки, се разрешава с част от постъпленията по тях да извършват неотложни плащания като заплати на персонала, плащания към доставчици и други подобни. 

Друга част от парите ще  отиват за погасяване на данъци и осигурителни вноски.   

От 21 май се възобновяват спрените по време на извънредното положение изпълнителни дела.