От началото на годината няма затворена или спряна бензиностанция или газостанция заради нарушения, свързани с безопасността, съобщиха за БТА от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Според агенцията сегашната нормативна уредба в България не се нуждае от промени, защото разпоредбите за безопасната експлоатация и техническия надзор са достатъчни.

Всяка година Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" проверява общо 177 пълначни станции за транспортируеми съоръжения под налягане, 164 пункта за пълнене на бутилки с втечнен въглеводороден газ, 124 автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ и 1770 автомобилни газоснабдителни станции за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан.

След проверките са наложени принудителни административни мерки по отношение на разпоредбите за спазване на безопасната експлоатация и техническия надзор, приложими в автомобилни газоснабдителни станции за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан.

Издадени са 12 писмени предписания и една заповед за спиране от експлоатация на съд, работещ под налягане, предава БТА.