Остава затворена фабриката в Лъки, чието хвостохранилище доведе до замърсяването на реките Юговска и Чая.

До пълното изчистване на реките се забранява водопоят за животни.

От хвостохранилището в река Юговска изтича коктейл от опасни вещества, констатира последната проверка на Басейнова дирекция – Пловдив.

Според прокуратурата замърсяването на реките под Лъки е било умишлено, за което обвинени са управителят на фабриката и отговорникът на хвостохранилището.

От Министерство на енергетиката започнаха проверка на концесионера.