Документален филм за легендата за създаването на Кърджали породи спорове. Екранизацията, с финансиране от турската държава, провокира дебат доколко историята е истинска или провокация.

Документалният филм, представен от изселническата организация Бултюрк разказва легенда, според която Кърджа Али забива стрелата си в земята на Родопите и основава  селище, което днес носи неговото име.

„Той е дошъл от Бухара, сега Узбекистан, идва в Ахлад и от там тръгва, минават през 80 села, сегашната Турция ако гледаме 19 области. За първи път минават, тогава Румелия от там в Едерне и от Едерне в Кърджали. Първи идва в Кърджали и той основава Кърджали“, каза Рафет Улутюрк. Председател на Бултюрк – изселническа организация в Истанбул.

Днес в двора на старата джамия в Кърджали има тюрбе на Кърджа Али. Но според  журналистът Георги Кулов, който е издал две книги за историята на Кърджали, у нас няма исторически факти за съществуването на митичния герой.

„Няма информация за появата на Кърджа Али тук. Всъщност в края на 19 век в годишника на Одринския вилает, се разказва легендата за Кърджа Али. Има и доста художествена измислица. Тя е продиктувана от усилието за този проект да предаде идеята за турския свят. Филмът е направен със замисъл да популяризира тъй наречения пан тюркизъм в миналото, сега турски свят. Това е филм с една пропагандна насоченост“, каза Кулов.

За направата на документалната лента турското министерство на вътрешните работи е платило 900 000 лири.

Според археолозите, първите следи от живот на територията на днешен Кърджали са от преди 8 хиляди години от епохата на неолита.

До 14 век в района има само християнски манастир и селища. Според учените, първото турско население се появява след края на 18 век.