Предложените от властта промени в ТЕЛК доведоха до скандал. Остава намерението експертизата да се извършва от 2 комисии. Хората с увреждания са против и готвят протест.

Стенограма от заседанието на Националния съвет по медицинска експертиза от преди седмица показва, че на него се обсъждат различни варианти за реформа, а вицепремиерът Симеонов призовава по темата да се говори "просто и разбираемо, като за прости хора".

От стенограмата е видно, че заместник-министър Султанка Петрова изненадва всички като в последния момент предлага промени, съобразени с исканията на хората с увреждания, като изрично подчертава, че те заплашват с протести.

В крайна сметка обаче в парламента социалният министър внася концепцията, според която две комисии ще освидетелстват болните. Едната ще издава медицинска експертиза, а другата – експертиза на работоспособността.

Преди 22 години инцидент променя живота на Иван и той става част от хората с увреждания. Въпреки трудностите, успява да завърши висше образование и да работи по специалността си. Твърди, че нужда от реформа на системата за освидетелстване има, но различна от предложената.

От предложението, внесено в парламента, става ясно, че хората с увреждания ще минават през 2 комисии.

Едната ще определя увреждането, а другата възможностите на човек да работи. Втората ще е подчинена на НОИ и от нейното решение ще зависи правото на инвалидна пенсия.

"Това на практика означава много хора да останат без инвалидни пенсии или с намалени инвалидни пенсии", заяви д-р Боряна Холевич, от ТЕЛК-София.

"В много европейски държави оценката на работоспособността се прави от осигурителните институти", заяви за bTV министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Решението за работоспособността ще се определя за 5 години, а за състояния, при които няма възможност за възстановяване, ще е пожизнено.

Предвижда се още болни да могат да се освидетелстват само по документи, без да посещават комисията. Хората с увреждания са против реформата, която според тях ще доведе до отнемане на инвалидните пенсии на тези, които работят.

В следващите години системата ще се подготвя за промяната, а от 2020 г. ще се рестартира.