Втори ден продължават ожесточените експертни дебати около предложението на ГЕРБ за нова Конституция на Република България. Проектът отнесе куп критики заради преповтарянето на огромна част от действащите и сега текстове, но и промените, концентрирани в сферата на съдебната власт и на структурата и правомощията на парламента, не са безспорни.

Докторът по конституционно право Симона Велева посочва, че по принцип Конституцията решава два въпроса – за правата на гражданите и за разделението на властите. Как е решено всичко това в случая: „Текстовете на на този проект повтарят текстовете на сега действащата Конституция, като те са разместени. Не са спазени основни принципи на конституционното право. Последната глава механично е преместена в първата, но основните права отиват най-накрая без ясни мотиви и обосновка защо това е така“.

Иначе казано, гербът (при това – грешно дефиниран) идва преди правата и задълженията на българския гражданин.

За първи път в основния закон се предлага два съдебни съвета на съдии и прокурори, които да имат законодателна инициатива. „Съдът, който е призван да прилага закона и прокуратурата, която е страна в производството, ще може да дават предложения в ключови сфери на обществения живот, които нямат всъщност нищо общо с наказателната материя“, коментира д-р Велева.

Снимка: bTV

В проекта на ГЕРБ парламентът е с двойно по-малко депутати. Ако народните представители станат 120, за кворум ще са достатъчни 61, съответно 31 гласа стигат за приемането на закон, пресмята Велева.

Ликвидира се и Великото народно събрание: „Обикновеното Народно събрание с 91 гласа може, след едномесечен мандат, да прецени дали да сме монархия, президентска република, дали части от територията на страната да преминат към друга държава дали да станем федерация“.

Засега ползата от дебата е, че много хора са отворили и прочели действащата конституция, обобщава докторът по конституционно право.