Софийски градски съд отхвърли предявения от Софийска градска прокуратура иск за разпускане на политическа партия „Възраждане“.

Делото беше образувано след сигнал на прокуратурата през юли. Според държавното обвинение са открити нарушения при учредяването на националистическата формация. 

"Законът не допуска налагане на най-строгата санкция на разпускане на политическата партия в условията на повторна преценка на предпоставките за регистрирането й и законосъобразността на нейното учредяване", пише в решението на съда.

"Законодателят ясно е определил, че обществената нужда не налага разпускане на политическата партия, в чиято дейност не се откриват нарушения на закона или Конституцията, при евентуално последващо установяване (след регистрацията ѝ - бел. р.) на нарушения при учредяването й", се казва в мотивите на съда.

„С чл. 40, ал. 1, т. 1 ЗПП законодателят цели да разпусне и прекрати само онези политически партии, които при активното си участие в политическия живот, нарушават императивните правила на ЗПП. В противен случай, при разширително тълкуване на нормата, може да се засегнат интереси на отделни социални групи, представени от конкретната политическа партия, която от своя страна е ангажирана с отговорността към споделящите идеите и вижданията й граждани и която в неопределен период от време е извършвала дейност именно представлявайки ги в политическия живот в страната. Точно с оглед охраняване неотменимите граждански права на свободно сдружаване и съответно участие в политическите процеси, законът не е допуснал възможността за разпускане на една партия в неограничен период от време след регистрацията й и след заявената от нея политическа дейност“, допълват магистратите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от връчването му.