Четирима полицейски служители на отдел „Специализирани полицейски сили“ (ОСПС) са превишили служебните си правомощия и са нарушили основни права на граждани при използване на физическа сила.

Това съобщиха от СДВР във връзка с публикувани видеоклипове, касаещи употреба на физическа сила от полицейски служители по време на протестите на 10 юли пред Министерския съвет.

Ще бъдат наложени съответните дисциплинарни наказания. Ще бъде наложено тежко дисциплинарно наказание на един ръководен служител от ОСПС.

Със заповед на директора на СДВР ще бъдат наложени съответните наказания за младши изпълнителски състав от същия отдел.

С цел гарантиране правата на всички заинтересовани страни и обективността на проверката многократно са водени разговори с протестиращите лица, имащи отношение към случая, като същите са отказвали или са заявили, че не желаят да се възползват от правото си на позиция по случаите пред комисията, определена да извърши проверката.