Съединените щати поставиха България в списък за наблюдение относно трафика на хора. В последния доклад на американския Държавен департамент се посочва, че страната ни не се отнася сериозно към този проблем и не прави достатъчно за отстраняването му. Това е рядка критика на Щатите към западен съюзник.

„Правителството на България не покрива напълно минималните стандарти за елиминиране на човешкия трафик, но полага значителни усилия, за да го постигне“, пише в официалния документ. Въпреки това от департамента посочват, че през 2022 г. страната ни е осъдила значително по-малко трафиканти отколкото предишни години.

Посочва се също, че съдилищата дават предимно условни присъди за повечето трафиканти, които „не отразяват адекватно тежестта на престъпленията им“.

В доклада се посочва също, че страната ни е установила 42 деца жертви на трафик, но „държавата не е посочила да им е помогнало по какъвто и да било начин“. В същото време жертвите на трафик се преследват от закона заради престъпления, които са били накарани да извършат насила от своите трафиканти.

„Накрая, корупцията в органите на властта и в законодателната система продължават да пречат на този процес“. Департаментът посочва още, че НПО-та докладват за случаи на корупция в малки градове, където полицията познава трафикантите на хора, но не ги преследва от страх.

Профил на жертвите

България остава един от основните източници за трафик на хора в Европейския съюз.

Като най-уязвими в страната ни Държавният департамент посочва безработните, децата в домове за грижа, заетите в нелегалната сексуална индустрия, както и ромите.

За секс трафик се използват предимно жени и деца от бедни региони на страната ни. Мъжете се използват за черен труд в строителството и земеделието. Децата се използват също за джебчийство и кражби.