Дисциплинарно дело за уволнението на съдия Андон Миталов засега няма да има. Това реши единодушно съдийската колегия на ВСС. Андон Миталов беше санкциониран от Вашингтон за корупция и получи забрана да влиза в Съединените щати.

С 12 гласа „за“ и един направил отвод, съдийската колегия на ВСС прие само за сведение предложението на министър Данаил Кирилов за освобождаване на съдия Андон Миталов. 

Съдийската колегия поиска от министъра на правосъдието Данаил Кирилов в 7-дневен срок да обясни откъде и кога е научил за нарушенията на съдия Миталов. Освен това да ги запознае с доказателствата.

Снимка: btvnovinite.bg

В началото на заседанието съдия номер едно също подчерта, че всички очакват "от най-добрия юрист на управляващите да се мотивира защо иска отстраняването на съдия Миталов". 

Снимка: btvnovinite.bg

"За това, че престижът на съдебната власт е уронен, аз смятам, че доказателствата са публично достъпни, обществено известни и няма нужда от тяхното изрично доказване. Предложих го на колегите от съдийската колегия - ако тези обстоятелства са им неизвестни, ще докажа и тази група обстоятелства", каза министърът на правосъдието Данаил Кирилов.  

Кадровиците поискаха конкретни данни. А Съюзът на съдиите излезе с официална позиция, че не черният печат, а дело за уволнение без доказателства ще урони престижа на съдебната ни система. 

Досега единствено инспекторатът към Висшия съдебен съвет е представил справката си, че Миталов няма нарушения.