С европейски средства ще се финансира изграждането  на детски кътове във фирми. Кандидатстването по програмата се очаква да започне през 2020 г.

Програмата ще дава между 50 и 150 хил. лв. на всеки, който иска да създаде подобно място.

Няколко работодатели ще могат да се обединяват за създаването на общ детски кът. Ще се финансира ремонта и оборудването на избраното помещение. Както и заплата от 1200 лв. на детегладачи в продължение на година. Те ще бъдат наети чрез бюрата по труда.

Бюджетът на програмата е 15 млн. лв. Финансираните работодатели ще бъдат задължени да запазят дейността на кътовете за определен период от време след края на проекта.

Очакванията са програмата да финансира около 200 проекта.