От РЗИ и полицията тръгват на проверки в Ямбол. Ще проверяват за зелени сертификати персонала и клиентите. Сутринта в едно от проверяваните заведения клиенти няма, работят двама души персонал.

Инспектор Божилова съобщи, че проверките са за валидни сертификати на персонала и клиентите в заведенията.

„Най-честите нарушения са свързани с това, че много пъти клиентите показват сертификати на хартия, които ние не можем да проверим дали са легитимни, ако са по-намачкани. Ако за заснети с телефона по същия начин“, каза тя.

Проверяват се също така дезинфектантите за ръце и за повърхности.

Инспектор Колева съобщи, че най-честите нарушения са, че клиентите показват на снимка сертификатите си и това не може да бъде сканирано.

„Или първо изчакват да влезе клиентът и след това го проверяват дали има сертификат. Заведенията в зимния период са малко по-празни. Ние непрекъснато ходим и проверяваме обектите“.

Инспекторът уточни, че дават дежурства и на КПП „Лесово“ и като персонал са много малко, но не спират да проверяват и обектите.