Няма замърсяване на въздуха от пожара в цех на „Цариградско шосе“, съобщиха от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в София.

Извършено е обследване с газанализатор за аварийни ситуации (Gasmet DX 4040).

Моментните стойности на показателите на качеството на въздуха, измерени в непосредствена близост до площадката за производство на пластмасови тръби към „Хидросъоръжения“ ООД, не са отчели опасни нива на вредни вещества.

Към момента на измерването концентрациите са били под границите на откриване.