Общ международен регистър на завещанията трябва да събере всички подобни документи на едно място, така че да бъдат предпазени купувачите на имоти от неприятната изненада да платят за имущество, което вече е завещано на други.

Няма гаранция, че едно завещание няма да бъде оспорено, но все пак, ако се изпълнят някои задължителни детайли, се спестяват доста главоболия.

„Много важно е волята да е ясно и точно изразена и много важно е, че трябва да е изписано на ръка. Това означава, че ако лицето помоли, друго лице да допълни нещо, това автоматично води до невалидност на завещанието”, казва адвокат Петър Илиев.

„Написвайки го на една страница, може да го остави на съхранение в библиотеката си вкъщи или при нотариус. Ако едно завещание си остане в библиотеката и никой не го намери обаче, няма да има действие. Този, който има завещание, трябва да иска обявяване на бял свят”, съветва и Димитър Танев.

Важно е да се знае, че завещанието може да се ползва като документ за собственост едва след като бъде вписано в имотния регистър. Ако това не се направи, може да се окаже, че завещаното вече е продадено от други роднини.

Макар четенето на завещания да е по-скоро тъжно задължение, в този вид практика на юристите има и забавни моменти. „Има и весели моменти - един завещател беше завещал цялото си движимо и недвижимо имущество на държавата, движимото имущество се оказа няколко касетки с буркани с компоти и въпреки това, трябваше да дойде прокурор”, разказва още Танев.

Ако човек не е в състояние да напише завещанието си сам, то се прави пред нотариус и двама свидетели.