Продължителността на валежите на територията на източномаришкия въглищен басейн доведоха до временни затруднения за въглеподаването към топлоелектрическите централи на 7 март, съобщават от Мини  Марица Изток. Временното заливане с вода на малка част от ЖП инфраструктурата на дружеството е преодоляно своевременно.

Подаване на въглища е имало през целия деня и за трите електроцентрали в района. Към държавната ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД са подадени 12 влака въглища (приблизително 7000 тона), към ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” са подадени 7200 тона въглища и към БРИКЕЛ ЕАД  - 1500 тона.

Към настоящия момент сигурността на енергийната система в страната не е застрашена по никакъв начин. Мениджърския екип на „Мини Марица-изток” ЕАД е създал предварителна организация на работа, съобразена с прогнозата за метеорологичната обстановка, която да осигурява необходимото количество суровина за работа на топлоелектрическите централи в района. Обстановката се следи непрекъснато.

  • Бургас е много по-готов за зимата от миналата година, обяви областният управител
  • След водата в Белозем остана калта
  • Бедствено положение в Белозем след пороите (СНИМКИ)
  • Община Карлово обяви частично бедствено положение заради пороите (СНИМКИ)
  • И Добрич отбелязва годишнина от унищожителното наводнение
  • Втори ден градушка в Ерма река, посевите са унищожени (СНИМКИ)
  • Армията е готова да помага на населението при усложнена обстановка
  • Възможни са повишения на речните нива на места в страната
  • Мездра остава в бедствено положение, чака нови порои
  • Дъждът в Северозападна България спря, разчистват и оценяват щетите