Заради повишението на температурите и снеготопенето кметът на София Йорданка Фандъкова разпореди да се извършва наблюдение на състоянието на реките и нивата на общинските язовири на територията на Столична община, съобщи пресцентърът на общината.

Кметът на столицата е възложил също районните кметове да осигурят наблюдение на критични места, дерета и речни корита в съответните райони. От пресцентъра уточняват, че Столичен инспекторат контролира осигуряването на проводимостта на дъждоприемните шахти по уличната мрежа.

Към момента речните корита са с нормална проводимост, допълват от СО.

Извършва се и контролирано изпускане на водни количества през основните изпускатели на язовирите "Иваняне", "Мърчаево", "Суходол" и "Мрамор". Наблюдават се водните нива в язовирите и се осигуряват необходимите свободни обеми. Проверяват се и водостоците на Южната дъга на Околовръстен път.

Столична община припомня, че през 2017 г. е извършила почистване на над 100 км речни корита на своя територия, между които 5 км от река Искър.

Екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция" са се отзовали на сигнали за ледени висулки и снежни козирки. Затова от общината напомнят на собствениците на частни сгради да огледат своите имоти и при необходимост да предприемат действия за обезопасяването им.