Общинският съвет в Трън единодушно реши да бъде произведен местен референдум относно постъпилото инвестиционно намерение за добив на златосъдържащи руди от находище "Трън", предаде БТА.

Местните жители трябва да отговорят на въпроса: "Съгласни ли сте община Трън да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?".

С цел по-масово участие на гражданите и икономия на средства, датата на референдума ще съвпадне с определената от президента дата за провеждане на предсрочни избори за народни представители.

Това е първият местен референдум в Трън, коментира председателят на общинския съвет д-р Веселина Шишкова. Според нея всички съветници са изразили задоволство от взетото решение, независимо от резултата.

Предстои 30-дневна информационна кампания. Референдумът ще струва около 40 000 лв. и ще се финансира от общината.