По-малко от 10 на сто от общо 129 язовира и водни обекти на територията на община Тунджа отговарят на изискванията за безопасност, съобщи заместник-областният управител на Ямбол Волен Дичев, цитиран от БТА.

Резултатите от проверката са показали, че 9 язовира са със скъсани стени, 59 са за основен ремонт или извеждане от експлоатация, 53 – с неизправни преливници, 6 – без изпускатели, 35 са обрасли с растителност, нарушена е проводимостта на 500-метровата зона след тях, в 21 са поникнали и дървета.

Без планове за аварийна безопасност са почти всички водни обекти, посочи председателят на областната комисия за проверка на язовирите Любомир Христов.

Проверката разкрива и разминаване с данните за броя на водоемите, предоставени от техния собственик – община Тунджа, която трябва да се грижи за поддържането и експлоатацията им. Според общинската администрация техният брой е 106, от които в момента се ползват 89.

Различните данни се дължат на изоставени преди години микроязовири, чийто стени и съоръжения са разрушени, а коритата им са затрупани от наноси и растителност, както и заблатени местности, вече напълно пресъхнали, но се водят като годни водоеми. 

Според Христов опасни са и пресъхналите язовири, които безконтролно събират води при обилни дъждове и снеготопене и могат да причинят наводнения. 

Продължават проверките на язовирите в другите три общини на Ямболска област, крайният срок за тяхното приключване е 31 октомври.