Разрешава се лечението на пациенти с COVID-19 с лекарствените продукти хидроксихлорохин сулфат и азитромицин (Hydroxychloroquine Sulfate Tablets 100 mg и Azithromycin Dispersible Tablet 250 mg). Това предвижда заповед на министъра на здравеопазването.

За целта трябва да бъдат спазвани насоките с терапевтични алгоритми, изготвени от създадения със заповед на министър-председателя Медицински съвет.

Трябва да бъдат спазвани и препоръките на Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата.

Лечението със съответните лекарствени продукти се разрешава за срока на действие на извънредната епидемична обстановка, уточниха от МЗ.