В страницата на Министерството на енергетиката бяха публикувани финалните териториални планове за справедлив преход на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Можете да ги видите, като последвате връзките: Стара Загора - ТУК, Перник – ТУК, и Кюстендил - ТУК.

Област Стара Загора е идентифицирана като най-повлияна от прехода, тъй като четири въглищни ТЕЦ и мини са разположени в областта. От гледна точка на потенциално засегнати работни места област Стара Загора също се очерта като най-засегната. Водещата позиция при брутната добавена стойност на област Стара Загора е повлияна от енергийния комплекс Марица Изток, което показва структурната роля на въглищната индустрия в областната икономика.

Област Кюстендил е най-уязвима от гледна точка на социално-икономическите и демографските тенденции, тъй като процесът на постепенно преустановяване на добива на въглища и на производството на електроенергия от въглища може да се проследи през последните две десетилетия. В същото време не е извършено планиране на нови работни места и икономически дейности. В област Кюстендил най-засегнати са общините Бобов дол, Дупница и Кюстендил.

Предвижда се обаче справедливият преход към неутрална по отношение на климата икономика да обхване цялата територия на област Кюстендил с акцент върху въглищния и енергийния сектор. Териториалното разпределение на пряко засегнатите работни места е различно на общинско ниво в област Кюстендил – най-висока е концентрацията на засегнатите работни места в общините Бобов дол, Дупница и Кюстендил, докато останалите общини в областта са засегнати в по-малка степен.

Териториалното разпределение на пряко засегнатите работни места на общинско ниво в област Перник е съсредоточено в община Перник, докато другата община в областта, засегната по отношение на емисиите в схемата за търговия с емисии (СТЕ), е Радомир.

Като част от Европейския зелен пакт механизмът за справедлив преход беше създаден с цел при прехода към неутрална по отношение на климата икономика да не бъдат изоставени нито един човек и нито един регион. Той включва Фонда за справедлив преход (ФСП), от който се очакваше в периода 2021—2027 г. да бъдат инвестирани 17,5 млрд. евро в териториите, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика.

Всички държави членки бяха длъжни да разработят териториални планове за справедлив преход (ТПСП), за да получат достъп до финансиране от Фонда за справедлив преход. Тези стратегии на местно ниво трябваше да бъдат разработени чрез обществени консултации с всички заинтересовани страни, включително представители на гражданското общество и местната общност, както е определено от Европейския кодекс на поведение за партньорство.

Плановете трябваше да бъдат представени от всяка държава членка или като единна ТПСП за цялата държава, или няколко специфични ТПСП за даден регион на Европейската комисия, след адекватни обществени консултации с гражданското общество.